3 jakie znasz uslugi internetowe

3 jakie znasz uslugi internetowe Śmiałość głosić niepopularne Wiadomość JEST znakiem obecności Ducha Świętego działającego w życiu. Dzieki Tej Mocy daje nam odwagę, by stanąć pośród prześladowań opozycji i mówić JEGO Przesłanie o władzę. Ten scenariusz SIĘ w kilku pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich.

Punkt 4: Pięćdziesiątnica – „Ale weźmiecie moc, gdy …”

Słowo, gdy oznacza konkretną godzine. Gdy ta obietnica odbędzie? Aby Sie Stalo wagowo Czasie Żydowskiego święta Pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiątnica JEST wyraz oznaczający PIĘĆDZIESIĄT; Święto, Które miało MIEJSCE PIĘĆDZIESIĄT dni po uroczystościach Paschy dla Żydów. Aby byl znaczący, ponieważ obchodziliśmy Zbiorów Zbiorów pszenicy w sezonie. W Tym dniu Beda przedstawiać Bogu gotowego produktu Zbiorów pszenicy w pierwszym Owoców oferty. Po pięćdziesięciu dni zbioru, Dwa bochenki chleba zostały przedstawione stanowią zakonczenie Tego sezonu. Bylo by uroczyste Czas wdzięczności i Radości. Jak to równoległe Z Chrześcijańskiej Pięćdziesiątnicy? Aby oznacza zakonczenie LUB spełnienia obietnicy; Nowa rasa chrześcijan pojawiłby SIĘ I stają SIĘ podobni zrobić Jezusa. Oniego reprezentują gotowy produkt pracy Chrystusa. Jezus mial Teraz zostać pomnożone i poprzez swoich wybranych.

Pszenicy i jęczmienia snopy Były odnieść i pomachał w powietrzu wag pierwszym dniu Tego zbioru. Ta akcja Macha snop reprezentowane zmartwychwstanie Jezusa. Byl pierwszym pierwiastkiem Wiele innych, Które wkrótce nastąpi. Po pierwszych pięćdziesięciu dni Apostołowie zbierają 3000 Nowych wierzących w Duchowej Zbiorów. Aby bylo Tego Dnia, ZE BOG ześle obiecanego dar Ducha Świętego zrobić 120 Osób modlących SIĘ I Szukając JEGO Twarz w wieczerniku. Jak oni otrzymywali Ducha Świętego w Dramatycznym sposób, zaczęli mówić innymi językami, „”, Który został przesłuchany przez Masy Ludzi tłoczących SIĘ na ulicach Jerozolimy.
Artykuł dzięki: