zalety strony internetowej firmy

zalety strony internetowej firmy Duch Święty, ułatwi i ośmielić było zrobić głoszenia ewangelii o, władzę í MOC, ktora przynosi rezultaty.

Punkt 7: Preachers – „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, KIEDY zstąpi na to, i będziecie moimi świadkami …”

Pierwotny projekt Boga bylo by, ZE głosimy JEGO Przesłanie zrobić utraconego Świata. Aby NIE JEST Popularny komunikat:

http://erfit.pl

Skoro bowiem w mądrości Bożej świat przez mądrość nie nie Poznań JEGO Bog byl zadowolony przez głupstwo Tego, współpracy głosił, ABY zbawić wierzących. Żydzi domagają cudownych znakow, A Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego: Który JEST zgorszeniem dla Żydów, o Pogan głupstwem dla, dla Tych, ktorých Bog powołał, zarówno Żydów, JAK I Greków, Chrystusem, moca Boza i mądrością Boza. (1 Kor 1: 21-24)

Bog nie nie utrudniają Ludziom isc do nieba, ponieważ Ewangelia JEST naprawde Proste Przesłanie zrobić zrozumienia. Jak LUDZIE Moga usłyszeć TE Wiadomość? JEST obowiązkiem Wszystkich chrześcijan zrobić składania zeznań LUB głosić Dobrą nowinę utracone. To Nie Znaczy, ZE Wszyscy jestesmy powołani, ABY Być kaznodziejami, ale z pewnością SA powołani, ABY SIE JEGO SŁOWA dzielić oo innymi. Jestesmy zrobić głoszenia (głosić dowolnymi środkami) JEGO orędzie zbawienia zdeprawowanego i zdegenerowanego Świata. Nie musimy martwić SIĘ, JEST prześladowany, ponieważ zostaliśmy obleczona w Duchu Świętym. Apostol Paweł byl jednym z Nich:

Potem niektórzy Żydzi z Antiochii i Ikonium i wygrał ponad tłum. Pawła i wywlekli Ukamienowali iść za Miasto, sadzać, Ze nie żyje. Ale PO Tym, Jak uczniowie zebrali SIĘ Wokół niego, wstał i udał SIĘ z powrotem zrobić Miasta. (Dz 14: 19-20)

Jaką osobą powraca miastem PO ukamienowany i pozostawiony na Pewna Śmierć Za Bramą Miasta? Odpowiedź JEST Prosta, JEST, aby osoba, Która JEST W miłości z bogiem i zagubionych Ludzi Wokół niego.
Artykuł dzięki: