Rozwój sieci telefonicznych w Polsce: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Rozwój sieci telefonicznych w Polsce: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Przeszłość sieci telefonicznych w Polsce Początki telefonii w Polsce i pierwsze linie telefoniczne Pierwsze kroki telefonii w Polsce miały miejsce pod koniec XIX wieku. Pierwsze linie telefoniczne powstały głównie w większych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków. W tamtych czasach dostęp do telefonu był luksusem, dostępnym tylko dla nielicznych. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w okresie międzywojennym...